Dansk Türkçe Suomi Norsk Español Deutsche English Svenska

Trygger

Ett bältessystem i världsklass.

Jag vill veta mer...

Knapplås

Magnet-knapp, en säker och effektiv låsningsmekanism.

Jag vill veta mer...

Utbildningar

En intensivkurs i bältesläggning.

Jag vill veta mer...

Välkommen

Inom slutenvårdspsykiatrin är bältesläggning en behandlingsmetod som används då inget annat hjälpt och patienten behöver hjälp att upprätthålla sin och andras säkerhet.

Det är viktigt att ha bra och professionell utrustning för att kunna genomföra bältesläggning på bästa tänkbara och humana sätt både ur ett omvårdnadsperspektiv och säkerhetsperspektiv. Detta har varit tanken och ligger till grund för utformningen av bältessystemet TRYGGER.

Bälten och liknande anordningar avsedda för fastspänning av patienter inom vården är enligt Läkemedelsverket i Sverige en medicinteknisk produkt och skall således uppfylla kraven i LVFS 2003:11 som utgår från EU direktiv 93/42/EEG.

Medicintekniska produkter, så som fastspäningsbälte och liknande anordningar, skall vara CE märkta. TRYGGER uppfyller samtliga krav och är naturligtvis CE märkt.

TRYGGER är idag det enda bältessystem som är registrerad hos Läkemedelsverket i Sverige för användning inom sluten psykiatrisk vård.

Produkten är registrerad hos Läkemedels- verket som medicintekniskprodukt klass 1. Bältessystemet TRYGGER är mönsterskyddat i hela EU.

TRYGGER har testats av SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut genom ett flertal dragtest som visat ett mycket tillfredsställande resultat gällande uthållighet av bältena.

Idag är TRYGGER det mest använda bältessystem inom sluten vårds psykiatrin i Sverige och används utav flera av landets sjukhus som tex. S:t Görans sjukhus i Stockholm, Karolinska universitetssjukhus i Huddinge, Akademiska sjukhuset i Uppsala, Sahlgrenska universitetssjukhus i Göteborg samt Helix Sveriges säkraste rättspsykiatriska sjukhus mfl.

Landsting vi arbetar med