Dansk Türkçe Suomi Norsk Español Deutsche English Svenska

Inledning

Bältesläggning är utan tvekan den mest extrema behandlingsformen inom sluten psykiatrisk vård. Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) samt lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV) är de lagar som reglerar bältesläggning av patienter inom slutenvård, MEN, dessa lagar saknar helt de kliniska/konkreta riktlinjerna för själva utförande av bältesläggningen.

Också viktig att poängtera är att de utbildningar som skötare, sjuksköterskor samt läkare går på gymnasiet, högskola samt universitet inte heller erbjuder någon specifik genomgång av några kliniska riktlinjer, metoder, praktiska övningar eller tekniker för själva utförande av bältesläggningen. Detta kan resultera i att när man börjar arbeta inom sluten vårds psykiatri kan den första erfarenheten av en bältesläggning bli en traumatisk upplevelse för den nyanställde, men också för patienten, i värsta fall i form av skador.

Utbildning

"Bältesläggning en behandlingsform"

En intensivkurs för vårdpersonal inom sluten psykiatrisk vård. I första hand är kursen riktad till mentalskötare och sjuksköterskor men även läkare, kandidater och elever kan ha nytta av den. Utbildningen kommer att berika kunskaperna kring bältesläggningen och syftar framför allt till att öka förståelsen av bältesläggningen ur ett behandling och omvårdnadsperspektiv.

i
För mer info eller bokning av utbildningen ta kontakt med instruktören Alex på tel. 0768-672885 eller
alex@baltesspecialisten.se

Utbildningen består av 2 delar

Del 1 teori:

Här går vi igenom de teoretiska delar kring bältesläggningen som Lagar, syfte, kriterier och omvårdnadsaspekter.

Del 2 praktik:

I den andra delen genomför vi bältesläggningar genom rollspel och övar fasthållningsteknik och utförande, med fokus på säkerhet och omvårdnad

Kurslängd 3 timmar.

OBS: Deltagarantalet vid varje utbildningstillfälle måste vara minst 6 personer.

Landsting vi arbetar med